Sensationella svenska forskningsresultat från Mars

Svenska forskare på Institutet för rymdfysik i Kiruna har presenterat resultat från ESA-sonden Mars Express. Stämmer dessa så finns betydligt mer vatten på Mars än vad man tidigare trott.

– Vi talar om enorma mängder vatten som kräver riktigt stora underjordiska reservoarer, säger Stas Barabash, ledare för det team på IRF som skötte det svenska Aspera-instrumentet på Mars Express till tidningen New Scientist.

Enligt deras mätningar är solvinden inte tillräcklig för att blåsa bort det vatten som en gång funnits där från ytan. Kosmiska kollissioner kan ha orsakat torkan på Mars, men också det faktum att vattnet kan finnas under jorden. En tolkning som fått viss stöd av de nybildade strömfåror som fångats på bild.

– Om vattnet finns där i så stora mängder, så tror jag att det helt kommer att förändra förutsättningarna för kommande mänskliga expeditioner till Mars. Det finns inte bara vatten för astronauterna att dricka utan också vatten vars väte och syre kan användas till bränsle.

Läs mer i New Scientist

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist