Skräckviruset som dödar i medieskugga

Samtidigt som världen oroar sig över nästa stora pandemi får vi inte bukt med en mycket smärtsam dödssmitta som framförallt drabbar många barn. Rabies skördar 50.000-70.000 liv om året. Forskarna försöker nu få världen att förstå att det är massvaccinering av djur som är rätt väg att gå.

Rabies är som hämtat ur en skräckfilm. Viruset har utvecklats till att attackera nervsystemet hos däggdjur. När det har tagit sig in i ett djur letar det sig sakta upp till hjärnan vilket så småningom orsakar ett allt mer förvirrat beteende hos bäraren som sedan ofta övergår i aggressivitet. När detta stadium är nått har viruset lämpligt nog även nått spottkörtlarna vilket leder till att när det svårt påverkade djuret biter andra, så sprider sig viruset.

Rabies måste sägas vara det närmaste vi kommit ett Zombie-virus. Hittills. (Bild ur filmen Worls War Z).
Rabies är det närmaste vi kommit ett Zombie-virus. Hittills.

Hundar, fladdermöss och katter är exempel på djur som sprider smitta. Mest mellan varandra, men i bland också till människor. Det tragiska är att det är de mest fattiga och utsatta människorna som dör av smittan. De har inte möjlighet att skaffa vaccin vid ett hundbett. Många barn beräknas avlida i rabies utan att någon förstår vilken smitta som tog deras liv.

Även om riskerna att smittas och dö i rabies är små relativt sett, är virusets existens något som du bör ha i bakhuvudet vid resor till framförallt Asien och Afrika. Alla bett från däggdjur måste leda till besök på sjukhus och behandling med rabiesvaccin. Låt inte barn leka med herrelösa hundar eller katter eftersom de kan bita utan att barnet sedan berättar om det.

När symptomen uppstår hos en människa är det nästan alltid för sent. Viruset är lömskt för att det sprider sig lugnt och försiktigt i början och undgår immunsystemets radar. Knappt några symptom uppstår hos värden. När det däremot har nått nervsystemet blir det mycket aggressivt och immunförsvaret hänger inte med. Då går det fort.

Med en nyutvecklad behandlingsform har man lyckats rädda några barn och tonåringar i USA trots fullt utvecklad rabies. Metoden är nedsövning och antiviral behandling och hos några kan immunförsvaret till slut vinna över viruset. Något som tidigare ansågs omöjligt.

I Sverige och stora delar av Europa är rabies mycket ovanligt. Det beror dels på vaccinationsprogram av husdjur, men också på utläggning av bete med ett oralt vaccin i områden med mycket rabies. På detta sätt har vi i Sverige kraftigt begränsat rabiesvirus i rävar. Däremot är östra Europa och framförallt Rumänien fortfarande drabbat. Där har man reflexmässigt inlett slaktkampanjer på herrelösa hundar efter varje utbrott av rabies. Till detta har EU-pengar används vilket har lett till protester eftersom dödandet har varit inhumant. Dessutom anser många forskare att dessa kampanjer riskerar att förvärra situationen då hundarna blir oroliga och aggressiva av att jagas hårt i perioder.

Den metod som forskarna förordar är att lägga ut bete med ett oralt vaccin i drabbade områden. Då förhindras smittspridning mellan djuren och viruset kan helt försvinna från området. Kanske finns det ett motstånd i många fattiga länder mot att lägga ut preparerat foder när befolkningen svälter, men det är vad som i princip har utrotat rabies i Sverige. Samma sak skulle kunna göras världen över till en kostnad som bara uppgår till 10 procent av det som vi i dag lägger på att behandla bitna och insjuknade mmänniskor, enligt forskaren Bernard Vallat på World animal health organisation. Han jämför satsningen på att kontrollera mindre influensautbrott såsom Mers med alla som dagligen dör i den fruktansvärda virussjukdomen Rabies.

”Rabies is mainly in a small number of countries, it is not visible. We have up to 70,000 children dying every year in terrible pain, and the media don’t take that, they take Mers with 200 very old people dying,” säger Bernard Vallat till BBC.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist