SMART 1 viktig för Merkurius-missionen

smart1 - bild: ESANär månsonden SMART-1 kraschar på månytan på söndag har den banat viktig väg för framtida missioner, närmast den till Merkurius.

I en intervju som publiceras på ESA:s svenska sidor berättar Uppsala-astronomen Johan Warell att de mätningar månsonden SMART 1 gör på månen är mycket viktiga för Merkurius-sonden BepiColombo som enligt planerna ska sändas upp 2013.

Instrument D-CIXS på SMART-1 mäter solens strålning som studsar mot månytan och kan på så sätt kartlägga mineralförkomsten på månen. Genom att ryska landare på 70-talet lyckades ta hem prover från en speciell plats på månen kan man kalibrera instrumentet att avläsa korrekt.

Ett liknande instrument ska monteras på Merkurius-sonden BepiColombo och kalibreringen är oerhört viktig för att vi ska få korrekta mätningar från Merkurius. Därifrån kommer inte ryska landare att kunna föra hem material – även om en rysk Merkurius-landare faktiskt planeras få följa med BepiColombo. SMART-1 har även testat den jon-framdrivning som kommer att användas på Merkurius-missionen.

På söndag morgon störtar SMART-1 på månen. Nedslagsplatsen ligger nära gränsen till det upplysta område som syns från jorden och man kommer eventuellt kunna se molnet från kraschen nå upp till solljuset genom en vanlig kikare. Forskarna har sina teleskop riktade på nedslagsplatsen för att använda SMART 1 för forskning in i det sista.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist