Sommarjobb på RUAG Space

Som ett led i branschorganisationen Teknikföretagens Felix Herngren-kampanj erbjuder Ruag Space ett ”störigt sommarjobb”. Det verkar spännande, en utmärkt chans att komma närmare verklighetens rymdprojekt för den student som är intresserad.

Min förhoppning är att RUAG Space även i fortsättningen erbjuder dessa feriejobb – när det inte längre är Felix Herngren som tar emot ansökningarna.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist