”Stardust” får vila – forskarna får jobba

Efter 7 år i rymden och en mycket lyckosam leverans av kometpartiklar till jorden har rymdsonden Stardust satts i vila. Nu får forskare över hela världen snart ta del av de partiklar sonden samlade in.

Nu har rymdsonden Stardust gått i ide. Den fortsätter att kretsa i en bana som tidvis tar den långt utanför Mars, men allt har stängts av utom solpaneler och antennmottagning. Det betyder att man troligen skulle kunna väcka upp Stardust om hundra år och den skulle fungera utmärkt. Vad som ligger närmare till hands är att forskarna väcker Stardust för kompletterande kometobservationer.

Det var fler kometpartiklar än vad man trodde i den kapsel som levererades till jorden den 15 januari. Forskarna har en guldgruva att leta i. Kometerna ger ledtrådar till solsystemets ursprung och de kan också ge ledtrådar till livets uppkomst på jorden. Det material som Stardust har levererat kommer från samma sorts kometer som för miljarder år sedan bombade en tidig jord med vatten och organiska ämnen.

I dagarna börjar några av de miljoner partiklar som Stardust samlade in från kometen Wild-2 (uttalas Vilt) distribueras till forskare över hela världen.

Nasas sida om Stardust

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist