Stig tar revansch på Khadaffi

Det mänskliga dramat i Libyen har en intressant parallellhistoria i ett framåtsyftande raketprojekt som Khadaffi försökte stjäla för 30 år sen. Nu skymtar revanschen samtidigt med gryningen för det så länge förtryckta folket i Libyen.

Det var i början av 80-talet som den tyske ingenjören Lutz Kayser gjorde ett försök att skapa billig access till rymden genom att tänka nytt och tänka smart (har skrivit om det här). Han jagades bort från Europa eftersom fransmännen var rädda att tyskarna skulle konkurrera med Ariane-projektet och bosatte sig då så småningom i Libyen av alla ställen och fortsatte jobba med sitt team. Tyvärr visade Khadaffi sitt galna jag redan då. När Kayser visat att hans teknologi fungerade kastade Khadaffi ut honom och beslagtog raketerna. Han hade säkert avancerat mordiska planer för dem, men lyckades som tur är inte få dem att flyga.

Kaysers projekt dog och han flyttade så småningom till USA. Nu, samtidigt med resningen mot Khadaffi, har John Carmacks Armadillo Aerospace förberett raketen Stig för ett testskott. John Carmack har inte gjort någon hemlighet av att han använder Lutz Kayser som rådgivare och det syns. Den framtida konfigurationen av Stig har stora likheter med Otrag:

En Otragkonfiguration i Zaire på 70-talet
Armadillos Stigkonfiguration

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist