Studio Ett:s redaktionella haveri inte en engångshändelse

Jag påminns om någonting när jag hör SR P1:s Studio Ett:s intervju med Israels ambassadör Isaac Bachman. Detta har hänt förr.

Den här gången undrar programledaren Helena Groll om inte judarna själva har skuld till antisemitismen och när Isaac Bachman påpekar att frågeställningen är orimlig så maler Groll vidare utan att förstå att hon har gått långt över gränsen. Sveriges Radios ber om ursäkt och har tagit bort den delen av intervjun, men Public Service-radio har problem som inte kan klippas bort. Hur kunde det hända? frågar sig många. Brist på kompetens och kunskap är ett svar.

Samma programledare var inblandad i ett haveri om cancer och cannabis för mindre än ett år sedan. I ett okritiskt reportage berättade amerikaner att deras cancer hade botats av marijuana. I studiosamtalet efteråt pressade Helena Groll en neurolog om detta intill det absurdas gräns. Är det inte så att cannabis botar cancer? Hon var helt stängd för decenniers forskning som avfärdar sambandet. Inslaget anmäldes till granskningsnämnden och friades, men borde ha lett till en ursäkt även det och dessutom en intern utredning. Hur kan det bli så fel? Detta handlar inte bara om programledaren. Hon går på manus från redaktionen.

Intervjun med Israels ambassadör gör frågan akut. Djupt nere i den redaktionella myllan på Sveriges Radio finns säkert illaluktande antisemitiska tankefigurer som hämtar näring ur den upprorsromantiska världsbild som är vanlig hos journalister, men sådant kan faktiskt stoppas av bildade kollegor. Där brister det uppenbarligen på Sveriges Radio. Public Service har redan tidigare visat att de inte har tillräcklig kompetens på redaktionen och det är illa. När det sedan handlar om att judar har sig själva att skylla. Då blir det riktigt farligt.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist