Surfarteorin om allting

Man kan sitta och stirra på floden för att uppleva sanningen om världens sanna natur som Hermann Hesses Siddharta. Eller så kan man leva surfarliv och samtidigt försöka fånga sanningen om världen som fysikern Garrett Lisi.

Han är fysikutbildad, men likt Einstein inte aktiv i en traditionell forskarroll på något universitet. Istället surfar han på Hawaii på sommaren och åker snowboard på vintern. Däremellan funderar han på den svåra nöt som Einstein aldrig löste: Hur föra samman de fyra fundamentala naturkrafterna inklusive gravitationen i en allomfattande teori för allting?

Strängteorin har fått konkurrens av Lisi:s tankar som jag liksom Gudmundsson inte förstår mycket av. Men det ser snyggt ut när man tittar på den grafiska framställningen från New Scientist nedan. Och förflyttas man inte mentalt till Hermann Hesses flod tillsammans med Siddharta?

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist