Svensk rymdhistoria från insidan

De första svenska raketerna nådde rymden i början av 60-talet. Vad gjorde man på skjutplatserna under somrarna uppe i Norrbotten? Hur gick det till när Sverige blev en rymdnation? Ett nytt svenskt webbprojekt ger inblick.


foto: Rymdbolaget Sven Grahn är i dag teknisk direktör på Rymdbolaget. 1962 var han som 16-åring med då de första raketerna sändes upp från svensk jord. Nu håller han på med en sajt om svensk rymdhistoria.

Sajten är ännu i sin linda, men där finns konkreta beskrivningar av vad man höll på med under somrarna på ”Kronogård” i Norrbotten. Bilden från Rymdbolaget till höger är från den tiden.

– Det är min avsikt att skriva en ”teknisk teknikhistoria med ett personligt inifrånperspektiv”, säger Sven Grahn till rymdenidag.se.

Sven Grahns sajt innehåller också en internationell historieskrivning liksom mycket annat rymdrelaterat material. Avdelningen om den svenska rymdhistorien har han precis påbörjat.

– Jag håller på så länge det är kul. Den kan bli hur stor som helst.

Andra källor för intresserade av svensk rymdhistoria är boken ”I rymden för Sverige” – en mer allmänt hållen och ”officiell” historieskrivning skapad av Rymdbolaget.

Till sajten ”Svensk rymdhistoria”

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist