Svensk rymdspanare på regeringens bord

Försvarsmakten lämnade i veckan över en rapport till regeringen om hur en svensk spaningssatellit skulle kunna bli verklighet. Pengarna saknas, men de civila behoven kan motivera en satsning.


Försvarsmaktens nya ökenuniform för internationella uppdrag kan kompletteras med en egen spaningssatellit för snabb och tillförlitlig information

Alla är överens om att det finns mycket nyttigt en svensk spaningssatellit skulle kunna åstadkomma. Ingen vill än så länge betala. Ändå har Sverige en option på uppskjutning med privata SpaceX 2008-2009 och det är spaningssatelliten som är påtänkt i första hand.

En svensk spaningssatellit skulle vara Sveriges eget öga på världen och ge oss exklusiv överblick över det vi själva har behov av att veta.

Militären vill gärna ha den information en satellit kan ge inför internationella operationer med exempelvis Nordic Battle Group som några hundra stridsberedda svenskar ska bemanna redan i sommar.

Även det civila Sverige skulle kunna ta hjälp av satelliten i samband med katstrofer som orkanen Gudrun eller Tsunamin. Istället för att beställa och slussa bilder från andra länders satelliter kan en svenskstyrd satellit mycket snabbare ge makthavarna ett bättre beslutsunderlag.

Nationell angelägenhet
I en rapport till regeringen som nyligen överlämnades konstaterar försvarsmakten att en satellit skulle kosta 180 miljoner kronor per år under en beräknad femårig livstid. Försvarsmakten har inte pengarna, men anser att satelliten borde vara en allmän nationell angelägenhet och få extra anslag.

Nu ligger saken på regeringens bord. En spaningssatellit skulle kosta under en miljard kronor allt som allt. Som jämförelse har JAS hittills kostat över 100 miljarder kronor. Försvarets reklamkampanj som nu pågår och som bilden ovan är hämtad ifrån går på 66 miljoner.

Svensk rymdindustri skulle själva bygga satelliten och därigenom bli en starkare internationell aktör. System för att kommunicera med satelliten finns redan utbyggt på Esrange. Uppskjutningen hoppas man ska bli överkomlig som kostnad genom att använda de nya billigare alternativ som håller på att växa fram. Rymdbolaget har beställt option på en uppskjutning från Vandenberg Air Base i USA med den privat utvecklade SpaceX-raketen – en beställning som enligt uppgift till Rymdenidag gjordes med tanke på spaningssatelliten.

TT om spaningssatelliten

Pressmeddelande från Försvarsmakten

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist