Svenska resultat från Saturnus måne Titan

Forskare vid institutet för rymdfysik i Uppsala presenterade i dag resultatet från sina mätningar med Langmuirsonden ombord på Saturnus-sonden Cassini. I tidskriften Science lyfter man fram det faktum att Titan tappar allt mer av sin spännande atmosfär.


Forskare vid Institutet för rymdfysik (IRF) presenterar idag resultat i den renommerade tidskriften Science. Deras mätinstrument ombord på Saturnus-sonden Cassini pekar på att den stora månen Titan sakta förlorar sin kväverika atmosfär.

Jätteplaneten Saturnus magnetfält roterar liksom Saturnus självt med en period av 10,7 timmar. Vid månen Titans avstånd kommer därför magnetfältet och den elektriska gasen i magnetfältet därför att träffa Titan med en vindhastighet på ca 100 km/s. Det blåser alltså rejält kring Titan, och det medför att Titans övre atmosfär dras ut i en lång svans medströms och gradvis eroderas bort. Förlusten på några kg per sekund låter inte så mycket, men över årmiljarderna så rör det sig om flera gånger dess nuvarande atmosfär. Idag har Titan ett yttryck som är 1,5 gånger Jordens. Studierna av Titan kan därför ge viktiga ledtrådar till kunskapen om vår egen planets atmosfärutveckling.

Organisk fabrik

En annan upptäckt som bekräftas är att Titans övre atmosfär är en kemisk fabrik för en komplicerad organisk kemi. Titans tjocka atmosfär består till största delen av kväve och metan. Energirik strålning dels från Solen och dels från partiklar bundna i Saturnus enorma magnetfält slår sönder kvävemolekylerna i Titans atmosfär. Titans atmosfär liknar den Jorden hade när livet uppkom här för cirka fyra miljarder år sedan. Därför tror forskarna att den övre atmosfären kan ha spelat en viktig roll i bildandet av livets byggstenar här på jorden. En av huvuduppgifterna för Langmuirsonden, tillsammans med andra instrument ombord på Cassini, är att uppskatta hur effektiv denna produktionsprocess av komplicerade organiska föreningar är och vad den beror på.

Rymdfysikprogrammet vid IRF i Uppsala bidrar med ett av många moderna mätinstrument ombord – en s.k. Langmuirsond. Det är ett slags väderstation för elektriskt laddad gas som ger uppskattningar på densitet, temperatur, sammansättning och hastighet hos atmosfären. Langmuirsonden är en del av ett större instrumentpaket (Radio & Plasma Wave Science, RPWS) i samarbete med forskargrupper i USA, Frankrike, Sverige, England och Österrike. Cassini/Huygens är ett gemensamt projekt mellan rymdstyrelserna i USA (NASA) och Europa (ESA).

Källa: Pressmeddelande från Institutet för Rymdfysik

Mer info om den unika expeditionen till Saturnus och den spännande landningen på månen Titan

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist