Svenska SMART ska sätta P för månkonspirationer

Nu ska månsonden SMART 1 ta bilder av Apolloprogrammets landningsplatser. En av anledningarna är försök att sätta stopp för de livaktiga konspirationsteorierna om att månfärden aldrig inträffat.


Den svenskutvecklade europeiska månsonden SMART-1 ska titta närmare på Apolloprogrammets landningsplatser. En av anledningarna är att motbevisa de konspirationsteoretiker som envist hävdar att månlandningen aldrig skedde. Det säger ESA:s forsningsledare Bernard Foing till space.com.

Det finns kvar mindre utrustning på landningplatserna och bilder på dessa borde vara spiken i kistan för de livaktiga konspirationsteorierna, även om de säkert kommer att formuleras om.

Andra orsaker till att rikta in sig på just dessa områden är kalibreringsövningar och dokumentation av de de spår startraketerna satt på månytan vid avfärden.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist