Svenskt bolag utvecklar miljövänlig rymdfart

Svenska ECAPS har fått i uppdrag av ESA att utveckla framdrivningssystem för raketer och satelliter som är miljövänliga.


ECAPS (Ecological Advanced Propulsion System) är en sammaslagning av kompetens från Rymdbolaget och Volvo Aero. De satsar på att utveckla ”grön” rymdfart.

I och med ordern från ESA stärks företagets position. ECAPS och Sverige ligger nu i framkant när det gäller utveckling av miljövänligare raketmotorer.

Företaget kommer nu att fortsätta utveckla en ny motor som kan använda sig av Ammonium Di-Nitramide istället för det giftiga och cancerframkallande Hydrazinet som används i dag.

År 2008 hoppas man kunna testa miljövänlig framdrivning av en satellit.

ECAPS

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist