Sverige och resan mot stjärnorna

Julens boktips är den amerikanska sf-romanen Tau Zero.
Den anses vara en av de bästa inom hard sci-fi genren och den börjar överraskande på Millesgården i Stockholm.


Tau Zero av Poul Anderson

Tau Zero beskriver en framtida resa mot stjärnorna som slår fel. Den teoretiskt redan existerande Bussard-motorn hakar upp sig och 50 människor i rymdskeppet Leonora Christine accelererar mot ljushastigheten Tau Zero utan att kunna slå stopp. Till slut når de hastighetens och tidens absoluta utkanter.

Anledningen till att Sverige spelar så stor roll ligger i bakgrunden till berättelsen. Efter ödeläggande konflikter har världen överlåtit åt Sverige och svenskar att styra och ställa och administrera. Stockholm är världens centrum och stan brinner som en ”mångfärgad, otröttlig eld” när huvudpersonerna närmar sig sjövägen. Huvudspråket på Leonora Christine är svenska, men boken finns inte översatt så vi får hålla tillgodo med en av huvudkaraktärerna Ingrid Lindgrens utrop såsom ”Kors i herrens namn” (ja, boken skrevs 1970).

Den från Skandinavien härstammande Poul Anderson beskriver svenskarnas modernitet och det faktum att man uppskattas i alla läger som anledningen till att världen överlåtit den styrande makten. Dessutom är Sverige inte något hot mot någon.

Det kan låta långsökt, men jag tycker ändå att Anderson har en poäng för oss i dag. I de stora strukturer som rymdfart kräver kan det kännas som om Sverige spelar en försvinnande liten roll, men som svenskar har vi de styrkor som han pekar på. Vi är inget hot, vi är någorlunda omtyckta, vi kan det här med konsensus.

Kanske kan Sverige bli en nyckelspelare i arbetet med att förena stormakter som Kina, Ryssland, Esa och USA i mer gemensamt arbete. För det är ju globalt samarbete som behövs för att komma någonstans i rymden.

Som jag förstår det har rymdsverige goda kontakter globalt, men det är nog viktigt att inte bara gå i ESA:s ledband utan att ta initiativ. Tyvärr tillhör flathet också den svenska nationalkaraktären – det får man inte glömma.

Med en beynnande rymdturism på Esrange, med ett visst anseende vad gäller rymdteknik och med de styrkor som Poul Anderson redan dragit till sin spets, har Sverige en unik position som man bör ta till vara på. Börja redan 2008.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist