Märklig utsikt för ett UFO

Europiska kometsonden Rosetta fångar nattens ljus på jorden under en förbiflygning. Elektriciteten som mest härstammar från jordens inre i form av olja och kol får klotet att glöda ända ut i Universum. Och det är inte Västvärldens storstäder vi pratar om utan Afrika, Mellanöstern, Indien och Kina.


FOTO: ESA

På andra sidan klotet har en ny UFO-hysteri växt fram. Larry Kings senaste show med högt uppsatta vittnen har samlats upp av Jack Hansen.
Jag frågar mig dock hur UFO:na når ända fram till jordatmosfären. Asteroidjägare har ju till och med upptäckt den lilla Rosetta-sondens inflygning mot vårt klot. De slog larm i tron att det var en asteroid på kollisionskurs, rapporterar Populär Astronomi.