Så vill Musk bygga vägen mot Mars

musketeer

För industrialisten och kändisen Elon Musk handlar allt om Mars. Eller rättare sagt om att göra livet multiplanetärt som en slags försäkring om att det liv som utvecklats på jorden får en fortsättning. Medvetandet får inte släckas ut. Biosfären måste backas upp.

I ljuset av historien där högstående civilisationer så småningom tappat greppet om framsteg och fallit tillbaka, tycks Elon Musk livrädd för att samma sak ska hända med vår tids förmågor som nästan, men bara nästan, sträcker sig utanför jordens gravitationsbrunn. Alltså gör han vad han kan för att röja en väg till Mars, den naturliga vägen ut i rymden. Personligen lovar han att allt överskott från ett framgångsrikt företagande som bland annat inbegriper Tesla, ska gå till det stora livsprojektet.

Och nu har han avslöjat sin plan. På den internationella astronautkongressen i mexikanska Guadalajara berättade han om SpaceX Interplanetary Transport System. Det handlar om att bygga en väg till Mars på det sätt järnvägen byggdes i USA eller skeppslinjerna över Atlanten. Inte om att stå för all teknik som kommer att krävas för att människan ska överleva på planeten.

Så det finns inte mycket att hymla om, tycks vara Musks utgångspunkt, och säger rakt ut att de första som åker måste vara beredda på att dö, men han räknar med att en ansenlig mängd människor uppfyllda av äventyrslusta och entreprenörskap kommer att vilja bygga de strukturer på Mars som möjliggör ett stabilt samhälle, en ny civilisation.

För att vi ska nå dit krävs omkring en miljon individer på Mars. Det i sin tur kräver tusen rymdskepp som gör 10 resor under 50-100 år med 100 personer i varje. En resa till Mars kommer att ta cirka 100 dagar och på rymdskeppen som SpaceX tillverkar ska det inte likna den jobbiga resan från Karlshamn till New York i mitten av 1800-talet utan vara betydligt bekvämare. Nollgravitation-sporter, biograf, utsikt, det ska vara ett roligt äventyr att kryssa till Mars.

Transportarkitekturen bygger på att rymdskeppet tankas i omloppsbana av en flotta raketer som likt Falcon 9 landar efter uppskjutning och kan användas igen. Efter att ha lastat av på Mars kan rymdskeppet återfyllas med bränsle som har utvunnits på planeten och återvända hem. De som rest till Mars har enligt Musk en gratis biljett hem om de så skulle vilja.

Och vad ska det kosta? Elon Musk räknar med att SpaceX kommer att ta cirka en miljon kronor för att transportera en person till Mars. En miljon kan många skrapa ihop om man “säljer allt”. Elon Musks ord under presentationen om att det “åtminstone kommer att finnas arbete på Mars” öppnar för reflektioner kring att drivkrafterna att ta sig till Mars kan komma att likna dem som skapar migrationsströmmar på jorden.

Men i huvudsak handlar detta om den största utmaning livet på jorden kan ta sig an, att sprida sig i rymden. Det är en utmaning som baseras på inspiration till skillnad från den problemkontext som dominerar begreppet idag.

musk_bild
Bild som Elon Musk visade under sin presentation. Grunden för hela tanken att kolonisera Mars är att fler som vill åka också ska ha råd att göra det.

En animation som enligt Elon Musk bygger på de CAD-skisser som man gjort på SpaceX, det är alltså inte någon ”artist impression”.