Om rymdfysiologi i Populär Astronomi

2014_1_rymdhalsa_upp300I det senaste numret av Populär Astronomi har jag med en artikel om vad som händer med kroppen i rymden. Jag besökte Ola Eiken och Patrik Sundblad på KTH:s nya Centrum för flyg- och rymdfysiologi där man nu satsar hårt på att profilera sig inom området rymdhälsa. Och det finns mycket att göra. Kroppen har en fantastisk förmåga att anpassa sig, men det räcker inte i en miljö så väsenskild från de jordiska villkor evolutionen gjort oss till experter på att hantera.

Ett annat hett område inom rymdfysiologin är de synrubbningar som astronauterna upplever. Det är först på senare tid som allvaret i detta har uppmärksammats. 20 procent av astronauterna får synnedsättningar, för flera av dem blir nedsättningen permanent, och enligt Patrik Sundblad är det ett område som framstår som allt mer oroande.
– Om vi får de här effekterna efter bara några månader i rymden, vad händer då efter tre år i rymden? Blir de blinda?
Det finns olika teorier om vad som händer med synen i rymden. Huvudspåret är att trycket i hjärnan blir större i rymden eftersom blodet inte dras ner i fötterna när det inte finns gravitation. Detta förhöjda tryck kan påverka ögats form och funktion negativt.

Läs hela artikeln i Populär Astronomi nummer 1/2014.