Tid att handla Björklund

Den brittiska vetenskapsministern David Willets har presenterat en ny rymdstrategi som siktar på att göra Storbritannien till ”Europas centrum för rymdturism”. Man investerar direkt 10 miljoner pund i ”kommersialisering av ny rymdteknik” och börjar se över lagstiftningen för att göra det enklare för rymdfarkoster att starta från Skottland.

Spaceport Sweden i Kiruna var tidigt ute med rymdturism, men har fått se sig omkörda av Abu Dhabi som Virgin Galactics andra planerade rymdhamn för uppskjutning. Ska RAF Lossiemouth dundra förbi också? Det rör på sig i flera länder nu och jag tror att farkosterna också snart rör på sig.

Sverige och inte Storbritannien kan fortfarande bli Europas centrum för rymdturism, men då krävs det andra takter. Det är nu politiker kan hjälpa till, skjutsa på och investera för framtiden (public-private partnership är till exempel det som får SpaceX att lyfta). Vad kan staten göra för att sätta fart på rymdverksamheten i Sverige? Hela regeringen verkar tyvärr ganska visionslös just nu, men det behövs inte så mycket, ta något litet av ESA-pengarna och spetsa en liten satsning med stort symbolvärde.

Res till Kiruna, förklara att Sverige siktar högst i Europa, säg att du är övertygad om att rymdturism är en framtidsbransch och anslå några miljoner på att utreda hur Esrange ska börja skjuta satelliter i polär bana med hjälp av Falcon 1. Det vore en utmärkt början.

UPPDATERING: Bara några timmar efter att jag hade publicerat detta kommer en nyhet som utmärkt väl illustrerar vad det handlar om. Enligt TT försöker Rymdbolaget hindra en nedläggning av Kirunas akutvård och hänvisar till att man vill skjuta satelliter från Esrange och att en så pass avancerad rymdbas behöver god sjukvård inom ett rimligt avstånd. Självklart är det så. Nu har ledande politiker chansen. Ligga lågt och låta landstingsbyråkraternas excelark besluta eller ta mandatet från väljarna och styra utifrån översikt, värderingar och perspektiv?

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist