Till rymden för 800 spänn

Kan du avvara 99 dollar? Då kan du sända något till rymden 2008. Iallafall om amerikanska Masten Space lyckas med sitt raketprojekt.

Med så billiga biljetter har man inte råd med tuffa ramper. Bild: Masten Space

Kan du avvara 99 dollar? Då kan du sända något till rymden 2008. Iallafall om amerikanska Masten Space lyckas med sitt raketprojekt.

För två veckor sedan skickades den svenska studentraketen Rexus 3 upp från Esrange i Kiruna. Raketen var fylld med mindre experiment som bland annat drog nytta av den tyngdlöshet som uppstår under några minuter innan raketen sjunker mot jorden igen.

Amerikanska Maste Space erbjuder nu på sin hemsida en liknande uppskjutning där man för endast 99 dollar kan få skicka upp vad man vill – och man måste inte vara forskare eller student även om dessa är en målgrupp. Begränsningen är att det måste få plats i en läskburk och väga mindre än 350 gram, men betalar man mer går det att skicka upp tyngre grejer.

Återvänder
Farkosten når 100 kilometer, svävar i tyngdlöshet några minuter och återvänder sedan till landningsplatsen. Till skillnad från Esrangeraketerna vars nyttolast seglar ner i fallskärm kommer denna konstruktion att bromsa med hjälp av motorerna och landa (ungefär som ”Tintin-raketen”).

Förutom möjligheten för forskare att få sina experiment till rymden räknar Masten med att folk vill skicka upp vigselringar, avlidnas aska och liknande. Ambitionen är att få till stånd en första uppskjutning redan 2008. Masten har börjat testa motorkonceptet.

Zephyr – ett liknande koncept

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist