Träffen i kometen gick djupt

Tidigt på måndagmorgonen svensk tid rände projektilen från den amerikanska rymdsonden Deep Impact rätt in i kometen Tempel 1. Allt gick enligt planerna och de första resultaten visar att projektilen gick djupare än forskarna trott.


Foto: NASAProjektilen från Deep Impact träffade kometen Tempel 1 precis där forskarna ville. De första bilderna visade på en kraftig utveckling av gas och stoft. Något som visar att kometen är mer porös än man trott.

Forskningsledaren Michael F. A’Hearn använder ord som gelé när han ska beskriva hur projektilen stoppades upp av kometen. Kollissionen skapade ett kraftigt ljussken och den plym av gaser som utvecklades blev mycket högre och större än väntat.

Just nu väller data in från alla mätningar av kollisionen med Tempel 1. Förutom Deep Impact-farkosten har Hubble-teleskopet registrerat förloppet. Den europeiska kometsonden Rosetta har sina instrument riktade mot Tempel 1 och dessutom mäter den svenska rymdsonden Odin hur mycket vattenånga som frigörs efter kraschen. 60 observatorier i 20 länder på jorden utvärderar också händelsen.

Vad man kan vänta sig den närmaste tiden är högupplösta bilder av kometens yta, tredimensionella renderingar av ytan, samt bilder på den krater som projektilen antas ha skapat.

Deep Impact är med sin budget på 333 miljoner dollar en lågkostnadssatsning för Nasa. Intresset har dock varit stort världen över och Nasa:s hemsida har aldrig varit så belastad tidigare.

Här kan du se hur inflygningen mot kometen såg ut ur projektilens synvinkel (QuickTime-film)

NASA TV sänder sammanfattningar och utvärderingar

Deep Impact-sajten har förstås mycket info

Så studerar svenska Odin förloppet (Rymdbolaget)

Mer om kometer (engelska)

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist