Utmaning få folk att titta upp

ArielSpace har en intressant genomgång av vad som sas på Rymdforum 2009 – ett möte som hålls vartannat år och som samlar hela Rymdsverige.

Ariel noterade den frustration som finns i branschen. Rymdverksamhet inte har det genomslag samhällsdebatten och i budgetanslagen, som branschen tycker att den är värd.

Jag tolkar det som en frustration med rötterna i 1970-71 då Apollofärderna plötsligt blev rutin i folks ögon och de slutade vara intresserade av Nasas fantastiska prestation. Det räcker uppenbarligen inte att påtala hur avancerad tekniken är. Det räcker inte att påtala vilken prestation det är att överhuvudtaget nå utanför atmosfären och få grejer att fungera där. Folk slutar bry sig.

Rymdbranschen måste precis som alla andra arbeta strategiskt med sin kommunikation för att nå ut. Det finns en enorm potential i rymden, men den måste förvaltas på rätt sätt. Glöm teknik och spinoff-effekter. Kommunikationen skulle kunna utgå från individernas sökande efter utveckling och mening.

Rymdstyrelsens nya blogg rymdkanalen.se är ett steg i rätt riktning som försöker elda på barn och ungdomars ”naturliga” intresse. Några fler idéer:

Konkurrera med Red Bull Flugtag och gör en uppskjutningstävling (exv amatörraketer) i samarbete med en konkurrerande produkt. Riktas mot Universiteten.

Stärk kulturyttringar inom området. Stimulera utgivning av sci-fi böcker, dokumentärer om rymden etc.

Instifta ett Xprize anpassat till svenska förhållanden, kanske kopplat till Spaceport Sweden.

Utnyttja Spaceport Sweden och övertala företag och tv-program att använda en resa till rymden som första pris i olika tävlingar.

Det var några hugskott. Fler idéer?

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist