Utsikt mot Titan

Nya bilder från rymdsonden Cassini visar att Saturnus måne Titan verkligen har sjöar av kolväte. Se hur solen gnistrar till i det flytande metanet!

En fantastisk utsikt mot en annan värld. Samtidigt har the Space Review en recension av en ny bok om den tyske ingenjören Krafft Erickes visioner. Hans syn på rymden som något vi behöver är intressant.

Frågan är vad människor i en rymdfarkost runt Titan hade kunnat åstadkomma. Det handlar säkert mer om konst än om att skörda kolväten för energibehov.

Författare: Dag Kättström

Vetenskapsjournalist