Supernova

En av våldsammaste händelserna i universum, det är en supernova. Det är en stjärna som håller på att explodera, eller redan har exploderat. I en supernova utvecklas oerhörda mängder energi som lämnar reststjärnan i form av enorma neutrinoflöden, gasmassor och strålning, vilket gör att de under en viss tid kan lysa upp till hundra miljarder gånger starkare än vår sol. 

En supernova inträffar inte särskilt ofta utan man brukar säga att i en typisk galax inträffar detta ungefär en gång vart femtionde år. De flesta supernovorna är dock dolda av stoft och gas och kan inte observeras. 

16 Mar 2022