Astrofysiker/astronom

Astrofysik är den gren av astronomin som använder sig av fysikaliska metoder och begrepp för att studera och beskriva fenomen i världsrymden, universum, kosmos: stjärnor, galaxer och medier där emellan – i teori och genom praktisk observation. De hör så att säga samman med varandra.

Astrofysik är en vetenskapsgren inom fysiken. Astronomi, från grekiskans αστρονομiα, är vetenskapen om himlakropparna och universum, och omfattar bland annat kosmologi och läran om stjärnor, planeter, nebulosor och andra astronomiska fenomen.

Termerna astronomi – astrofysik


Generellt sett kan antingen termen "astronomi" eller "astrofysik" användas för att beskriva ämnet. Dock kan man säga om man vill vara mer specifik att astrofysik är en omfattande gren av astronomin. Astronomi avser studien av objekt och materia utanför jordens atmosfär samt deras fysikaliska och kemiska egenskaper medan astrofysik behandlar "beteendet, fysikaliska egenskaper och dynamiska processer hos astronomiska objekt och fenomen".

Eftersom en stor del av modern astronomisk forskning idag behandlar ämnen relaterade till fysik används astrofysik ofta som en generell benämning för astronomi.

För att läsa till något av detta går det att gå Kandidatprogrammet i fysik med inriktning astronomi som idag finns på flera lärosäten. Många lärosäten erbjuder också ett flertal orienteringskurser på grundnivå i astronomi.

16 Jun 2020