Sverige och rymden

Sverige har en hel del att göra med rymden. Bland annat så bidrar de till det internationella rymdprogrammet. I Kiruna finns rymdbasen Esrange som tar emot forskare från hela världen. I Kiruna finns även Spaceport Sweden, den europeiska basen för rymdturism. Sedan så har vi i Sverige flera företag som både utvecklar och tillverkar avancerad rymdutrustning.

Den rymdverksamhet som sker i Sverige i dag är bred och sker i samarbete med industri, universitet och forskning. Rymdstyrelsen är de som har ansvar för både forskning och utveckling. Det är även de som sköter nternationella kontakter med andra rymdorgan, till exempel den europeiska ESA (European Space Agency).

De som utvecklar och tillverkar utrustning för svenska rymdprojekt är  SSC (Swedish Space Corporation). Från den svenska rymdbasen Esrange utanför Kiruna så sänds både raketer och forskningsballonger upp. Kiruna är perfeka basen då det är mörkt under stora delar av året, vilket gör det lättare att studera norrsken och andra rymdfenomen. Sedan är det även så att polära satelliter alltid passerar över Kiruna. 

Sverige har egna telekommunikationssatelliter som kontrolleras från Esrange. Esrange anlitas ofta också för driften av andra länders satelliter. Även den europeiska basen för rymdturism, Spaceport Sweden, har nu etablerats i Kiruna.

I Kiruna finns det även en linje på gymnasiet som inriktar sig på rymden. De studenter som pluggar där får bland annat delta i olika rymdprojekt. De kan fortsätta vidare sedan och plugga vid Institutet för rymdfysik, IRF, som bland annat forskar om atmosfären och konstruerar rymdinstrument. Eller så kan de välja att studera vid Institutionen för rymdvetenskap vid Luleå tekniska universitet, som utbildar rymdingenjörer och rymdforskare. 


Svensk industri har varit med och utvecklat en del av den nya, avancerade rymdtekniken. De största inom området är RUAG space (fd Saab Space) och Volvo Aero.

22 Aug 2020